26.05.2014

Fangst av ørretyngel i Mjåtveitelven Rådgivende biolog Steinar Kålås og Magnus Steinvåg fra fylkesmannen samt Frode Tufte fra
Måtveitelvens forening i gang med og fange inn ca 50 stk. 1-2 års ørret yngel som skal transporteres til oppdretts anlegget på Austevoll .Der skal de sjekkes for om de har elvemusling- larver i gjellene, dersom de har tilstrekkelig med larver vil de bli klekket frem i oppdrettet.
Så ved senere anledning når Mjåtveitelven har god nok "helse" kan disse settes tilbake i elven.Det var forbausende bra med småfisk i den nedre delen av elven deriblant mange laksesmolt, det ble også observert 5 åler og en glass ål. Alle fiskene var i topp kondisjon.Fisken blir lett bedøvet med strøm som biologen Steinar styrer med stø hånd, dette har han gjort før.


På dette bildet kan vi se noe av gytegrusen på bunnen av elven som vi la ut i februar.
06.05.2014


Der er aldri for sent og iverksette tiltak mot forurensning til Mjåtveit elven, den skal tross alt fremdeles være en plass for fisken -elvemuslingene og dens biologiske mangfold og ikke aller minst for kommende generasjoner som kan få oppleve en ren elv.

Meland kommune har fått kr. 50 000,- i tilskudd fra Fylkesmannen til forprosjekt, Eli Bjørklid er 
prosjektleder.
Oppgaver: 
 Innhente flaskehalser, bonden sine erfaringer 
 Møte med forskingsinstitusjoner, styresmakter, departement, fylkesmann, miljøvern
 Kartlegge alternativ

 Klikk på linken under for mer info:

05.03.2014


Nå har endelig  Lie Gruppen tatt fatt i alle problemene som har vært i forbindelse med fangdammene ved Mjåtveit næringspark.. Mjåtveitelvens forening har denne gang deltatt som konsulenter og deltatt aktivt i arbeidet med og bygge helt nye fangdammer som er konstruert og dimisjonert til og tåle en stor flom og vil holde på vannet.Denne gangen stilte de opp med en meget dyktig gravemaskinfører som virkelig kunne faget sitt og gjorde en kjempe jobb.

Videre har vi hevet demningen ved den akvatiske renseparken med 35 cm noe som gjør att vannspeilet og størrelsen på dammen blir som den var prosjektert av Rådgivende Biologer ca 2000 m2.
Vi ser allerede nå att den akvatiske renseparken gjør jobben sin, vannet er nå sterkt missfarget av steinstøv og forurensning men lite går videre ut i bekken.

Her ser vi Lene Haug fra Lie Gruppen i samtale med NRK sin utsendte medarbeider, i bakgrunnen står Frode Tufte og Arne Kristiansen (fra Lie gruppen)

Dette er tatt noen dager før arbeidet med de nye fangdammene og akvatiske renseparken ble startet.

Dette er trist! sånn skal det ikke fungere.


Her er de to nye fangdammene ferdig, i tillegg  har de laget en midlertidig dam før disse dammene som også vil ha en god effekt.

Dett er missfarget pga. av gravarbeidet.


Her lages det en opp samlings kammer i starten på den akvatiske renseparken, (sedimentasjon -kammer) 


Hør innslaget på NRK Hordalands morgensending, klikk to ganger på nr 6.

http://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-hordaland/dkho01004314/03-03-2014
INNSLAG NR 6

24.02.2014


Her er mye god informasjon (se link under) ang elvemuslingene og historie mange hundre år tilbake.
I dag Mandag 24.02 . var det en fin reportasje fra Mjåtveitelven i NRK Norge i dag og vestlandrevyen.http://www.fylkesmannen.no/Hordaland/Kurs-og-konferansar/Fagsamling-Bergingsaksjon-for-elvemusling-i-Hordaland

20.02.2014


Helikoptertransport av 15 tonn med gytegrus til Mjåtveitelven i 4 utvalgte kulper.

Mandag kl. 09.00. stilte dugnadsgjengen  ved Mjåtveitelven for nå skulle endelig gytegrusen plasseres i elven, alt gikk på skinner så i løpet av to timer hadde helikopteret flydd alle de 15 storsekkene opp i elven. 
Der ble de fordelt i de aktuelle kulpene som er egnet som gyteplass for ørreten og sjø-ørreten. 18.02.2014 Her er alt klart for transport av 15 tonn med gytegrus til  Mjåtveitelven. NRK er med fotograf og journalist og de var veldig interessert i elvemuslingene og forurensningen til elven.

De vil komme tilbake til Mjåtvelven og evt. lage en lengre reportasje om elvemuslingene til våren.
Det vil komme et innslag på NRK vestlandsrevyen onsdag 19.02. kl. 18. 45.14.02.2014


Helikoptertransporten av gytegrus til Mjåtveitelven ble utsatt til mandag kl. 09.00.
Men da er det meldt bra vær så vi satser på og få gjennomført prosjektet mandag morgen. 
02.02.2014

Fossekallen koser seg i øvre del av Mjåtveitelven. Se linken under fra Miljødirektoratet.                                        09.01.2014

Fant denne døde oppdrettslaksen i Mjåtveitelven ca 3 kg, hann fisk  mest sannsynlig død av utmattelse.

08.12.2013

Elvemusingseminar


Fylkesmannen i Hordaland inviterte kommunene og andre aktører innen forvaltningen av vann og vassdrag i Hordaland til bergingsaksjon for elvemusling i Hordaland.
Tilstede fra Meland kommune var skogbrukssjefen, og Mjåtveitelvens forening ble også invitert så vi stilte opp.


Fag samling "Bergingsaksjon for elvemusling i Hordaland"

Kommunene har ei nøkkelrolle i å ta vare på sine elvemuslingbestandar. Med denne samlinga ønsker vi å presentere «bergingsaksjonen for elvemusling i Hordaland» og knyte kontaktene med lokale politikerer, kommunale saksbehandlere og andre fagfolk. 

Fylkesmannen i Hordaland inviterer til spanande fagsamling om vårt eldste dyr – elvemuslingen i Hordaland. Av 21 registrerte bestandar har vi berre 2 livskraftige førekomstar att i Hordaland. 10 av bestandane er utrydda og resten er kritisk trua. Elvemuslingen er ein trua art og det er i hovudsak redusert vasskvalitet som fylgje av aktivitetar på land som utgjer viktigaste trugsmåla i dag.
Samlinga er lagt opp omkring lokale tilhøve og utfordringar i Hordaland. Det vil vere føredragshaldarar frå Miljødirektoratet, Universitet i Bergen, Rådgivende biologer, Statsarkivet, Landbruksrådgivningen i Hordaland, Bergen kommune og Fylkesmannen i Hordaland.
    

   
Elevmuslingseminaret som var veldig bra og meget lærerikt.

Bekkjarvik gjestgiveri , tatt i mot av Magnus Johan Steinsvåg fra Fylkesmannen i Hordaland

Stor interesse for de små muslingene

Små elvemuslinger

Professor Per Jakobsen fra universitetet i Bergen

Elvemuslings  klekkeriet på Austevoll

Spørsmål til ordføreren

                                                     INTERPELLASJON fra MDG

Se link  Spørsmål til ordføreren i Meland
Det skal bli interessant og lese svaret

16.11.2013

Mjåtveitelven

Ganske heftig vannføring i dag lørdag 16.11.13.

Men dette har elven godt av en god opprensking av slam fra elvebunnen.13.11.2013

Hva har kommunen planer om å gjøre?Se linken under der proskjektleder Kjersti Isdal presenterer noen av tiltakene som skal og vil bli gjennomført i Meland  kommune, av kommunen og Mjåtveitelvens forening.

http://www.vannportalen.no/hoved.aspx?m=36322&amid=3641424

06.11.2013

Fagsamling "Bergingsaksjon for elvemusling i Hordaland


2012#t=12m7shttp://www.fylkesmannen.no/Hordaland/Kurs-og-konferansar/Fagsamling-Bergingsaksjon-for-elvemusling-i-Hordaland/

Mjåtveitelven


Innslag på dagsrevyen 26.06.2012         .Mjåtveitelven

Men biologene fant elvemusling- larver i ørretyngel høsten 2012, så da må det hvert noen få individer igjen.

http://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen-21/nnfa21062612/26-06-


16.10.2013Her en god link til elvemuslingene som må til tannlegenElvemuslingene til tannlegen


26.09.2013

Klargjøring for utlegging av gytegrus i Mjåtveitelven.

Vi har i samarbeid med biologen valgt ut fire aktuelle kulper som skal bearbeides og tilføres gytegrus. Arealet er på til sammen ca 50m2 , og vi regner med å bruke ca 10-12 tonn gytegrys. Til dette arbeidet har vi kjøpt inn en god del utstyr som vadere, grafser, vannkikkerter m.m.  Vi håper på at arbeidet starter opp i løpet av oktober måned, og i denne sammenheng ser vi at vi får bruk foa all frivillig hjelp, Dersom du ønsker og har anledning til å være med på denne dugnaden er du hjertelig velkommen. Vi kommer til ålegge ut mer informasjon om nøyaktig dato m.m. Ta gjerne kontakt med oss her eller på vår facebook.