03.06.2021

Befaring med ordføreren i Alver

 Sara Sekkingstad ordføreren i Alver kommune var med på befaring langs Mjåtveitelven og sidebekkene.

Der fikk hun en en flott opplevelse og forståelse for hvordan alt henger sammen, når det gjelder det biologiske mangfoldet.

Turen tok nesten 3 timer siden hun er påbegynt utdannelse som biolog, var det mange spørsmål om elvemuslingene og elvens tilstand. 


12.04.2021

Stort antall av elvemuslinger i Mjåtveitelven


 I dag søndag hadde vi en stor dugnadsinnsats i Mjåtveitelven sammen med  3 dykkere fra Frivansliv. Vi leitet etter elvemuslinger samtidig som vi plukket masse skrot og boss fra elven. Flott innsats det stilte opp 23 personer både store og små. Fangsten ble helt fantastisk store mengder av elvemunninger ble observert over fossen ca 130 stk. Vi hadde med en biolog fra Norce og NRK Hordaland stilte opp med reporter for å filme. Vil bli sendt i Vestlandsrevyen 

om en stund.

EdEssoen på Mjåtveit sponset oss med deilig pizza 😄23.03.2021

Alle trudde elvemuslingen var utrydda. Så kom fridykkaren

Alle trudde elvemuslingen var utrydda. Så kom fridykkaren


– Eg såg i alle fall 36 muslingar som garantert var levande, seier fridykkar Martin Jacobsen. Han har gjort eit funn som får eldsjelene i Mjåtveitelvens forening til å jubla.Trudde bestanden var utrydda

Tallause gongar har dei og andre i Mjåtveitelvens forening slått alarm om grumsete vatn og forureining av elva, som ein gong i tida husa ein ganske stor bestand av den utrydningstruga elvemuslingen.

For ein del år sidan vart det plukka opp fleire hundre daude muslingar.

Fram til no er det berre funne nokre få levande muslingelarvar i gjellene på sjøaure, som er dyrka fram i Austevoll, og så er sett ut i elva.

Muslingane filtrerer vatnet og er svært sårbare for støv og forureining.

– Mange har sagt at det er eit håplaust prosjekt. At bestanden vart utrydda for lengst, men det funnet som vart gjort i kveld etterlet ingen tvil. Det er levande musling her, seier Frode Tufte.


18.02.2021

Storfisk i Mjåtveitelven

Her er noen  flotte bilder av fisker som ble fanget i Mjåtveitelven 2020.

Vi har tilknyttet oss noen dykkere fra Frivansliv som har vært og dykket i elven 2 ganger i løpet av vinteren og har tat flotte bilder av både laks og sjøøret.

Den største laksen (villaks) var nærme 10 kg. vi telte opptil 60 til 70 andronome fisker nedenfor fossen. 

Skal legge ut bilder og film på bloggen vår og facebook. Videre har vi observert flere lakser og sjøøretter på oversiden av fossen og flere tomme og døde elvemuslinger, noe som er veldig gode nyheter. 
Så her skal vi dykke flere ganger når isen er gått det blir spennende. 
 Her en flott  villaks  Sjøøret