18.12.2021

Prøvefiske i Mjåtveitelven høsten 2021.

 Det har vært utført prøvefiske i Mjåtveitelven høsten 2021.Det har nå i høst blitt gjennomført prøvefiske etter laks og sjørett i nedre del av Mjåtveitelven i samarbeid med rådgivende biologer (Steinar Kålås) og dykkere fra Frivannsliv Martin Jacobsen og Raymond Nilsen med flere.
Det har vært en stor mengde med sjøørret og en fin bestand med laks som har gytt i elven nå i høst.
Dette er blitt gjort på kveldstid med hodelykter og finmasket not slik at det ikke ble noe skade på fiskene som ble fanget og satt tilbake i elven.

Det er blitt tatt skjellprøver + vekt + lengde + telt lakselus som det var veldig lite av og om det er oppdrettsfisk , alle data og skjellprøvene blir sendt til rådgivende biologer som vil lage en egen data- bank angående adronom fisk fra elven. Målet er blant annet om vi kan få bekreftet om elven har sin egen laksestamme da må skjellprøvene som blir tatt over noen år sendes til DNA testing.

Vi mener helt bestemt at det har vært en egen laksestamme i Mjåtveitelven i alle år, vi har fått bekreftet at det har vært fanget laks i elven langt tilbake i tid, men elven er ikke klassifisert  som adronomt vassdrag.
 
Videre jobber vi med og søke for tilrettelegge for lettere tilgangen for at adronom fisk skal  kunne forsere fossen, det skal ikke støpes eller sprenges i fossen men kun flytte på utvalgte stein hindringer i fossen.
Dette er en stor fordel for alle elvemuslingene som er bekreftet lever over fossen da det vil bli flere verter for musling-larvene da larvene er avhengende av fiske yngel som er ettårige. 
 
Søknadsprosessen er i gang og den er ganske omfattende derfor har Bjørnar Netland sammen med Norce tatt denne jobben.
Dersom vi får dette til vil vi ha et vassdrag som er 3 km. langt med adronom fiskebestand.

Så da vil det komme nye regler angående  fiskerestriksjoner i Mjåtveitelven i samarbeid med Statstforvalteren. 


21.11.2021

Det er begått ulovlig hogst langs Mjåtveitelven like nedenfor Esso stasjonen, det er Mesta som er ansvarlig for oppdraget.

 

Det er begått ulovlig hogst langs Mjåtveitelven like nedenfor Esso stasjonen, det er Mesta som er ansvarlig for oppdraget. 


Sender som informasjon at det er begått ulovlig hogst langs Mjåtveitelven like nedenfor Esso stasjonen, det er Mesta som er ansvarlig for oppdraget som er utført av et lokalt firma. Det er en vernesone på 15 m. på begge sidene av elven, arbeidet er gjort i forbindelse med fjerning av trær langs hovedveien. Noe dette er langt ifra da det er fjernet trær helt i kanten av elven. Ber Kommunen tar en hurtig befaring og stiller de som er ansvarlig for dette til ansvar. Og det må også få konsekvenser med anmeldelse av ulovligheten. Og det må bli re plantet nye trær umiddelbart.

Svar fra Alver kommune, Hei,
Takk for informasjonen. Veldig bra at dere følger med.
Miljø og tilsynsavdelingen var i kontakt med utførende i går ettermiddag og fikk stanset arbeidet og de var også på befaring i dag.
Miljø og tilsyn tar nå saken videre med eventuelle reaksjoner og ulovlighetsoppfølging.Mjåtveitelvens forening.

05.11.2021

DNA prøver + måling +aldersregistrering av elvemuslingene i Mjåtveitelven. 


 I dag ble det gjennomført ett omfattende prosjekt angående elvemuslingene i Mjåtveitelven, Steinar Kålås fra rådgivende- biologer på oppdrag fra Statsforvalter i Vestland sto for det praktiske arbeidet sammen med dykker Martin Jacobsen og diverse medhjelpere fra foreningen.
Målet denne gangen var og ta DNA tester av 30 muslinger +måle størrelsen og aldersbestemme vært individ, det ble også gravd i grusen for og finne mindre muslinger som ofte ligger nedgravd på bunnen noe som gjør arbeidet ganske tidkrevende. Den minste muslingen vi fant i dag var ca. 10- 11 år noe som er svært gledelig for da viser det seg at det ikke bare er gamle muslinger i elven her har det vært reproduksjon i nyere tid.Foreningen hadde invitert med Mari Hagenlund som er rådgiver for  skog og utmark fra Alver kommune, hun er stilte opp og ble etterpå  med på en befaring i og langs Mjåtveitelven og alle  fangdammene ble nøye inspisert. 
Hun har fått mandat for og utarbeide en ny tiltaksplan for hele Mjåtveitvassdraget. 
Hun viste stor interesse for foreningen sitt langvarige arbeid for elven og selv hadde hun stor kunnskap / utdannelse om det biologiske mangfoldet i og rundt elver og vann.
Etter en befaring i Mjåtveitelven / Kloppedalsbekken og Mjåtveit næringspark med 
Mari Hagenlund fra Alver kommune.


 

19.10.2021

Stor vannføring i Mjåtveitelven.


Her er en flott film fra Mjåtveitelven med heftig vannføring, filmen ble tatt søndag 10.10.21. av Martin Jacobsen.

Nå venter vi på mindre vannføring slik at biolog Steinar Kålås sammen med dykkere fra Frivannsliv  skal gjennomføre en fintelling av elvemuslingene som vi fant i vår. Det skal tas d.n.a. prøver av en del av muslingene og en del skal måles og nøyaktig posisjon skal loggføres.
Dette er en oppgave Steinar fra Rådgivende Biologer har fått av statsforvalter i Vestland.
  


Flott

Her er bilder av babymuslingene som ble satt ut i elven våren 21.

 

03.06.2021

Befaring med ordføreren i Alver

 Sara Sekkingstad ordføreren i Alver kommune var med på befaring langs Mjåtveitelven og sidebekkene.

Der fikk hun en en flott opplevelse og forståelse for hvordan alt henger sammen, når det gjelder det biologiske mangfoldet.

Turen tok nesten 3 timer siden hun er påbegynt utdannelse som biolog, var det mange spørsmål om elvemuslingene og elvens tilstand. 


12.04.2021

Stort antall av elvemuslinger i Mjåtveitelven


 I dag søndag hadde vi en stor dugnadsinnsats i Mjåtveitelven sammen med  3 dykkere fra Frivansliv. Vi leitet etter elvemuslinger samtidig som vi plukket masse skrot og boss fra elven. Flott innsats det stilte opp 23 personer både store og små. Fangsten ble helt fantastisk store mengder av elvemunninger ble observert over fossen ca 130 stk. Vi hadde med en biolog fra Norce og NRK Hordaland stilte opp med reporter for å filme. Vil bli sendt i Vestlandsrevyen 

om en stund.

EdEssoen på Mjåtveit sponset oss med deilig pizza 😄23.03.2021

Alle trudde elvemuslingen var utrydda. Så kom fridykkaren

Alle trudde elvemuslingen var utrydda. Så kom fridykkaren


– Eg såg i alle fall 36 muslingar som garantert var levande, seier fridykkar Martin Jacobsen. Han har gjort eit funn som får eldsjelene i Mjåtveitelvens forening til å jubla.Trudde bestanden var utrydda

Tallause gongar har dei og andre i Mjåtveitelvens forening slått alarm om grumsete vatn og forureining av elva, som ein gong i tida husa ein ganske stor bestand av den utrydningstruga elvemuslingen.

For ein del år sidan vart det plukka opp fleire hundre daude muslingar.

Fram til no er det berre funne nokre få levande muslingelarvar i gjellene på sjøaure, som er dyrka fram i Austevoll, og så er sett ut i elva.

Muslingane filtrerer vatnet og er svært sårbare for støv og forureining.

– Mange har sagt at det er eit håplaust prosjekt. At bestanden vart utrydda for lengst, men det funnet som vart gjort i kveld etterlet ingen tvil. Det er levande musling her, seier Frode Tufte.


18.02.2021

Storfisk i Mjåtveitelven

Her er noen  flotte bilder av fisker som ble fanget i Mjåtveitelven 2020.

Vi har tilknyttet oss noen dykkere fra Frivansliv som har vært og dykket i elven 2 ganger i løpet av vinteren og har tat flotte bilder av både laks og sjøøret.

Den største laksen (villaks) var nærme 10 kg. vi telte opptil 60 til 70 andronome fisker nedenfor fossen. 

Skal legge ut bilder og film på bloggen vår og facebook. Videre har vi observert flere lakser og sjøøretter på oversiden av fossen og flere tomme og døde elvemuslinger, noe som er veldig gode nyheter. 
Så her skal vi dykke flere ganger når isen er gått det blir spennende. 
 Her en flott  villaks  Sjøøret