26.09.2013

Klargjøring for utlegging av gytegrus i Mjåtveitelven.

Vi har i samarbeid med biologen valgt ut fire aktuelle kulper som skal bearbeides og tilføres gytegrus. Arealet er på til sammen ca 50m2 , og vi regner med å bruke ca 10-12 tonn gytegrys. Til dette arbeidet har vi kjøpt inn en god del utstyr som vadere, grafser, vannkikkerter m.m.  Vi håper på at arbeidet starter opp i løpet av oktober måned, og i denne sammenheng ser vi at vi får bruk foa all frivillig hjelp, Dersom du ønsker og har anledning til å være med på denne dugnaden er du hjertelig velkommen. Vi kommer til ålegge ut mer informasjon om nøyaktig dato m.m. Ta gjerne kontakt med oss her eller på vår facebook.