16.05.2017

Kloppedalsbekken - Mjåtveitelven


Inngrep i Kloppedalselven.

Som bildet viser kan vannføringen i denne bekken som kommer fra Kloppedalen bli ganske heftig. Dette en tilførsels bekk til Mjåtveitelven, dette er en oppvekst bekk for ørreten noe som er viktig og bevare. Men her har utbygger lagt deler av bekken i rør for og bruke område til lagringsplass for jord masser, dette med godkjenning fra Meland kommune. 
Overalt i Norske kommuner graver de opp bekker som tidligere er blitt lagt i rør da kunnskapen om hvor viktig de små bekkene er for det biologiske mangfoldet og mennesker trivsel med rennende vann.

Mjåtveitelvens forening har kontaktet NVE og fylkesmannen om dette tiltaket, som vi mener er ulovlig i henhold til naturmangfold loven og det å grave i en ørretbekk. 
Nå vil NVE og fylkesmannen gjennomføre befaring sammen med Meland kommune.

Videre har vi sendt en bekymringmelding til kommunen ang såpevann fra vaskeplass for biler som renner ut i nedre del av Mjåtveitelven.
Se svar fra Meland kommune under. 


Emne: Svar angående bekymringmelding om Mjåtveitelva.

Hei
Viser til deres epost av 27.03.2017 der de kommer med en bekymringmelding
om et utslipp til Mjåtveitelva.
Meland kommune har på bakgrunn av dette sendt et brev til Frekhaugmarka velforening og informert  de om aktivitet som kan påvirke vassdraget og hvordan dette kan unngås.

Til orientering så skal Meland kommune, Norges Vassdrags og Energidirektorat og Fylkesmannen i Hordaland befare Kloppedalsbekken. Det taes sikte på å gjennomføre befaringen av mai/juni.

Venleg hilsen

Marius Flemmen Knudsen
Skog- og miljøkonsulent i kommunane Meland og Modalen

Sentralbord  56 17 10 00 / 56 17 11 86

Logo1

Såpevann i nedre del av Mjåtveitelven

 Såpevann i nedre del av Mjåtveitelven

 Såpevann i nedre del av Mjåtveitelven

KloppedalsbekkenHer er dieseltanken plassert 4 m. fra bekken dersom noe uforutsett hender vil alt renne direkte ut i bekken (HMS) ?