09.11.2012

Befaring ved fangdammene på Mjåtveit næringspark.


Etter en del erfaringer angående de rensedammene som nå er bygget ved Mjåtveit næringspark ser det ut som de begynner og fungere etter hensikten, det gjenstår noen små justeringer ved dam nr 2. 
Det er nå under planlegging den fjerde rensedammen helt i sør østlige området, den vil kunne fange effektivt opp all avrenning som eventuelt vil komme fra hele industriområdet.
Lie gruppen har vist stor forståelse av viktigheten med og få etablert en akvatisk rensepark i dette området, da dette er en tilførsel bekk som renner ut i Mjåtveit elven.

Kjetil Tufte-Arne Kristiansen-Lene Haug

Rådgivende biologer v/ Gei Helge Jonsen


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommentar :