29.07.2014

Befaring langs Mjåtveit-vassdraget 


Mjåtveitelvens forening hadde en nyttig befaring langs Kvernhus bekken og Mjåtveitelven med Meland kommune, representert med Hans Kristian Dolmen og den ny ansatte "miljø forkjemperen" i kommunen Marius Knutsen.


Vi hadde også invitert Leif Johnsen fra Miljøpartiet De grønne med på denne turen slik han fikk sett de rensetiltakene som er utført av Lie gruppen (Mjåtveit næringspark) Walde sin rense-dam på Mjåtveitmarka og fangdammen etter jordtippen til Magnar Askeland.Her står Marius Knutsen og Frode Tufte  ved den store akvatiske renseparken i Mjåtveit natur og renspark.
Etter en tørkeperiode har det lekket mer vann ut under selve demningen en det har kommet inn, dette er noe som må utbedres av Li gruppen som står som byggherre av selve demningen.

Området er under utvikling og det jobbes stadig vekk med nye prosjekter i og rundt dammen, Meland ungdomskole ved lærer Bjørn Waage og Rossland ungdomskole med Mads Holmvik  har deltatt i dette arbeidet.
Området er blitt beplantet med mange hundre planter og trær av ulike typer som hører naturlig hjemme i et slikt miljø. Plantene har en svært viktige  oppgave i denne sammenhengen der de er med og rense vannet og får området til og fremstå som en naturpark.

Videre er det helt konkrete planer om og lage en sti gjennom dette området, den vil gå inn ved bekken fra Mjåtveitstø- veien, videre gjennom hele dette området og komme ut ved gang og sykkelstien ved riksveien.
Stien vil bli merket og utbedret så her trengs det dugnad innsats.
  
Her ser vi den akvatiske rensedammen fult opp, dette er forurensning fra anleggsarbeidet i forbindelse med Mjåtveit næringspark.Her studeres selve demningen nøye av Hans Kristian Dolmen som forøvrig slutter i Meland kommune, Mjåtveitelvens forening vil takke Dolmen for et kjempegodt samarbeid i forbindelse med alt som har vært gjort i forbindelse med Mjåtveit vassdraget og elvemuslingene.

Vi har allerede satt Marius som godt inn problemstillingen ang forurensning til vassdraget.


Her er vi ved opp samlings bassenget etter jordtippen til M. Askeland her er det mye og gripe fatt i dersom denne skal fungerer etter hensikten.