14.03.2019

Forurensingen av Kloppedalsbekken og Mjåtveitelven

Forurensingen av Kloppedalsbekken og Mjåtveitelven fortsetter med full tyngde.

Sterkt forurensing av Kloppedalsbekken og Mjåtveitelven.


Her er bilder fra Mjåtveitelven og Kloppedalsbekken som viser elven sterkt forurenset på grunn av grunnarbeidet på B.5. Mjåtveitmarka. Bildene ble tatt torsdag 07.03.2019. Dette tross alt såkalte avbøtende tiltak som ikke fungerer. Har tiltakshaver tatt vannprøver? Hva viser resultatene ? Og hvilken tiltak er iverksatt ?
Som Fylkesmannen og NVE skriver er det forbudt og forurense Mjåtveitelven likevel fortsetter forurenseningen av Kloppedalsbekken og ut i Mjåtveitelven.
Mjåtveitelvens forening sender derfor en bekymringsmelding angående gjentatte ganger med sterk forurensing til elven, vi mener utbygger ikke har tatt i bruk eller gjennomført tiltak som ville forhindret dette,
noe som må gjennomføres umidelbart.
Mjåtveitelvens forening har heller ikke fått noen hendvendelser fra utbygger etter synfaringen som var med  utval for drift og utvikling noe som  de skulle gjøre.18.02.2019

Forurensing av Mjåtveitelven


Her er bilder som er tatt 13.02.2019. Bilde serien starter Fra Mjåtveitmarka og ned til sjøen i Elvevika , som bildene viser er Mjåtveit elven sterkt forurenset hele veien. Dette er helt forbudt.

Fylkesmannen skrev i det siste brevet til Meland kommune/utbygger at det er strengt forbudt å forurense Mjåtveitelven .12.02.2019

Som bildene viser er Mjåtveitelven sterkt forurenset .


Som bildene viser er Mjåtveitelven sterkt forurenset .

Her er ett bilde som er tatt fra Mjåtveitelven mandag 12.02.2019.

Forurensingen kommer fra grunnarbeidet som er i gang på det nye byggefeltet på Mjåtveitmarka  5 . B. Meland kommune har godkjent og gitt igansettingsløyve til arbeidet uten att det iverksatt gode nok avbøtende tiltak som kan hindre forurensingen. Mjåtveitelvens forening har klaget til både fylkesmannen og Nve.
Fylkesmannen skriver i tilsvar att det er strengt forbudt og forurense Mjåtveitelven, men her tar ikke Meland kommune ansvar men overlater ansvaret til entrepnørene. Her er resultatet.

Bildene under er tatt for noen uker siden og de sende vi til Meland kommune og fylkesmannen, men vi har ikke fått noen svar.
Her renner skiten ut i elven fra Kvernhusbekken.
 Såkalt fangdam med terskel  Terskelen som skal hindre forurensing

 Bildet tatt mot fangdammen etter jordtippen