15.06.2017

Peker ut veien videre for overvåkning av elvemusling

Peker ut veien videre for overvåkning av elvemuslingSiden 1999 har NINA overvåket elvemuslingen gjennom det nasjonale overvåkningsprogrammet for elvemusling. Nå har vi oppsummert erfaringene og resultatene fra de 16 første årene.
Se linken under: