26.03.2017

Rossland ungdomskole på befaring langs Mjåtveitelven

Elever fra Rossland ungdomskole på elvevandring


Det var 18 elever fra natur-miljø og friluftsliv linjen fra Rossland ungdomskole sammen med lærer Mads Holmvik som hadde tatt turen til Mjåtveit, der fikk de en flott omvisning langs nedre del av Mjåtveitelven.
Frode Tufte fortalte om elvemuslingene og det rike biologiske mangfoldet i og rundt elven. Elevene kommer tilbake senere og skal delta med dugnad innsats det er mange ting som kan gjøres med stien etc.

09.03.2017

Da er de nye info skiltene kommet på plass langs Mjåtveitelven


Da er de nye info skiltene kommet på plass langs Mjåtveitelven


Mye god informasjon om det biologiske mangfoldet i og langs elven.Dette skiltet er plassert ved stien fra Mjåtveitvegen mot sjøen.


 Dette skiltet er plassert ved stien fra Mjåtveitvegen mot sjøen.Dette er nede ved Elvevika. Dette er nede ved Elvevika.


 
Her ved den nye pumpestasjonen rett ovenfor fossen. Her ved den nye pumpestasjonen rett ovenfor fossen.


Bilde av Elveviken.