05.10.2015

Fjerning av trær langs Mjåtveitelven

Uttalelse fra fylkesmannen ang fjerning av trær lang Mjåtveitelven.

Viser til link under fra fylkesmannen ang hogst av trær langs Mjåtveitelven.

innsyn Meland kommune