24.01.2015

Opprydding av rotveltete trær ved Mjåtveit natur og rensepark

Da er arbeidet i gang med og få fjernet de veltede trærne som ligger strødd rundt på området 19.01.2015

Stormen nina

Stormen Nina herjet felt ved Mjåtveit natur og rensepark


Her ser det ut som en krigssone det er snakk om totalt ca 25 trær som har tapt kampen for uværet,
disse trærne har en alder på nærmere 90 - 100 år.
Årsaken er enkel etter at det ble felt mye trær i forbindelsen etableringen av Mjåtveit næringspark, ble disse trærne som har stått beskyttet inne i en skog plutselig stående i ytterkanten skogen dette har de ikke utviklet røtter til å stå imot. Så sterke vindkast som kom med Nina det var mer en de hadde opplevd på 100 år.
Har meldt fra Til Meland kommune med bilder og plassering  på kart.
Så her må det gjøres en stor opprydnings innsats.