08.12.2013

Spørsmål til ordføreren

                                                     INTERPELLASJON fra MDG

Se link  Spørsmål til ordføreren i Meland
Det skal bli interessant og lese svaret