06.11.2013

Fagsamling "Bergingsaksjon for elvemusling i Hordaland


2012#t=12m7shttp://www.fylkesmannen.no/Hordaland/Kurs-og-konferansar/Fagsamling-Bergingsaksjon-for-elvemusling-i-Hordaland/

Mjåtveitelven


Innslag på dagsrevyen 26.06.2012         .Mjåtveitelven

Men biologene fant elvemusling- larver i ørretyngel høsten 2012, så da må det hvert noen få individer igjen.

http://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen-21/nnfa21062612/26-06-