21.11.2021

Det er begått ulovlig hogst langs Mjåtveitelven like nedenfor Esso stasjonen, det er Mesta som er ansvarlig for oppdraget.

 

Det er begått ulovlig hogst langs Mjåtveitelven like nedenfor Esso stasjonen, det er Mesta som er ansvarlig for oppdraget. 


Sender som informasjon at det er begått ulovlig hogst langs Mjåtveitelven like nedenfor Esso stasjonen, det er Mesta som er ansvarlig for oppdraget som er utført av et lokalt firma. Det er en vernesone på 15 m. på begge sidene av elven, arbeidet er gjort i forbindelse med fjerning av trær langs hovedveien. Noe dette er langt ifra da det er fjernet trær helt i kanten av elven. Ber Kommunen tar en hurtig befaring og stiller de som er ansvarlig for dette til ansvar. Og det må også få konsekvenser med anmeldelse av ulovligheten. Og det må bli re plantet nye trær umiddelbart.

Svar fra Alver kommune, Hei,
Takk for informasjonen. Veldig bra at dere følger med.
Miljø og tilsynsavdelingen var i kontakt med utførende i går ettermiddag og fikk stanset arbeidet og de var også på befaring i dag.
Miljø og tilsyn tar nå saken videre med eventuelle reaksjoner og ulovlighetsoppfølging.Mjåtveitelvens forening.