22.11.2015

Nye renseanlegget nærmer seg ferdig
Nå er det bare et par dager til vi avslutter terrengarbeidet rundt pumpestasjonen/ Mjåtveitelva. Synes vi får det bra til. Gangveien blir slakkere en forventet. Om det blir bra nok for rullestol gjenstår å se.
Når vi trekker gravemaskinen ut av området, smalner vi inn gangvegen slik den skal bli.

-          Tenker å gruse(uten filterduk den siste bakken ned mot gangstien  som er lagt ut langs elva. Vi har tatt hensyn til bekymringen om steinstøv som kan skade fisk. Vi ser likevel at når dette renner gjennom vegetasjon blir det veldig bra filtrert. Vi kan ikke se at det farger vannet. Tenker også at denne nederste bakken er litt bratt for treverk. Tror det ville bli for glatt.
-          Ønsker å asfaltere gangvegen (til våren) ned til teknisk område. Vil gjerne ha innspill på dette . Argumenter for: Lettere vedlikehold. God tilkomst til alle 5 kumlokk. Stien ned vil ikke gro igjen. Eventuelle rullestolbrukere kan komme seg  ned til teknisk sone, der det vil bli et flott platå med god utsikt til elven.


Pumpestasjonen er i bruk, med midlertidig styring. Den fungerer i alle fall fint, så fremtidige forurensingstilfeller skal være eliminert. Om et par uker blir det montert 2 lamper. 1 stk på teknisk område, og  1stk i bakken ned mot stasjonen.


Venleg helsing

Harry Finseth
Rådgjevar kommunaltekniske anlegg
Plan, utbygging og kommunalteknikk

Tlf: 56 17 11 76
Sentralbord  56 17 10 00