02.02.2015

Meir miljøvenleg landbruksdrift for trua elvemusling

Mer miljøvenlig landbruksdrift for truet elvemusling


Bli med på bergingskasjonen!Her er et godt tiltak fra Fylkesmannen i Hordaland.


Se linken under.