26.09.2013

Klargjøring for utlegging av gytegrus i Mjåtveitelven.

Vi har i samarbeid med biologen valgt ut fire aktuelle kulper som skal bearbeides og tilføres gytegrus. Arealet er på til sammen ca 50m2 , og vi regner med å bruke ca 10-12 tonn gytegrys. Til dette arbeidet har vi kjøpt inn en god del utstyr som vadere, grafser, vannkikkerter m.m.  Vi håper på at arbeidet starter opp i løpet av oktober måned, og i denne sammenheng ser vi at vi får bruk foa all frivillig hjelp, Dersom du ønsker og har anledning til å være med på denne dugnaden er du hjertelig velkommen. Vi kommer til ålegge ut mer informasjon om nøyaktig dato m.m. Ta gjerne kontakt med oss her eller på vår facebook.

13.09.2013

Elever fra Meland ungdomsskole på befaring i Mjåtveitelven i dag.

Elever ved Meland ungdomsskole har fått ett nytt valgfag i år, og her her eleven med på befaring i Mjåtveitelven sammen med lærer og oss. Vi håper at elever og lærer fant dagen spennende og interessant, og vi ønsker oss selvsagt deres engasjemang videre framover.