03.06.2021

Befaring med ordføreren i Alver

 Sara Sekkingstad ordføreren i Alver kommune var med på befaring langs Mjåtveitelven og sidebekkene.

Der fikk hun en en flott opplevelse og forståelse for hvordan alt henger sammen, når det gjelder det biologiske mangfoldet.

Turen tok nesten 3 timer siden hun er påbegynt utdannelse som biolog, var det mange spørsmål om elvemuslingene og elvens tilstand.