14.02.2012

Mjåtveitelvens forening

Hjelp oss å redde Mjåtveitelven!

Det har de siste årene pågått mange prosjekter på Mjåtveit som har påvirket elven i svært negativ retning.
Mjåtveitelven har hatt stor populasjon av elveperle-muslinger, noe som er kjent helt tilbake fra år 1720. Disse er i løpet av de siste to årene blitt nedsjustert og i ferd med å dø ut som følge av lokal forurensing til elven. Den siste undersøkelsen som ble utført høsten 2011 påviste at der ikke  lenger var noen levende muslinger. Men derimot fant de at der er muslingelarver på fiskene i elven, dette kan ennå være med å redde bestanden dersom det blir slutt på forurensingen.
Fiskebestanden som for få år tilbake var god er nå også sterkt redusert som følge av den samme forurensingen.
Vi har de siste årene kjempet for å bli hørt hos kommune, fylkesmann og direktoratet for naturforvaltning, og vi ser at vi omsider er i ferd med å bli hørt. Fylkesmannen i Hordaland har nå engasjert seg sterkt i saken og stilt krav til kommunen i Meland samt utbyggerne og de andre som forurenser. Fylkesmannen har funnet flere forurensingskilder som han nå griper fatt i. Utbyggere i nærområdet har fått pålegg om å etablere rensepark samt en del andre momenter i området som nå blir sett på som mulige kilder til forurensningen.

Vi ønsker at lokalbefolkningen i Meland engasjerer seg og hjelper oss å redde og bevare denne fantastiske lille perlen som befinner seg nesten inni et boligområde og som er svært sjelden i sin art.
Derfor ønsker vi at du/dere melder dere inn i foreningen slik at vi sammen står sterke i dialog med kommune, fylke og stat!
På sikt ønsker vi å utbedre elvens allerede tilgjengelige sti, gjenoppreise kvernhuset og de gamle vaskeplassene, øke bestanden av laks og sjø-ørret, bygge laksetrapper,renovere de eldgamle ferdselsstiene som i dag er gjengrodd og mye mer.
Vi vil i løpet av 2012 søke om økonomiske tilskudd fra fylket og kommunen til dette arbeidet, men selve utføringen av arbeidet må gjøres i god gammeldags dugnadsånd.

Vi håper å være i en god dialog med grunneiere og kommunen.


Fra Riksarkivet om perlemuslingen og dronningens privilegium:
http://www.arkivverket.no/webfelles/Kartsamlingen/niv%C3%A5-4-3-2b-alt-3-b.html