25.08.2012

Rapport fra rådgivende biologer ang Mjåtveitmarka utbygging og elvemuslingene i Mjåtveitelven

Her er rapporten fra rådgivende biologer ang utbyggingen av Mjåtveitmarka og elvemuslingene i Mjåtveitvassdraget.http://www.radgivende-biologer.no/uploads/Rapporter/1542.pdf


Besøk av marin biolog fra Tyskland.

Mjåtveitelvens forening hadde besøk av miljøsjefen i Bergen kommune Håvard Bjordal og en marinbiolog fra Tyskland som er ekspert på genforskning. Håvard er en av ildsjelene for Haukås vassdraget som fremdeles har en del elvemuslinger. De var imponert over Mjåtveitelven og dens flotte fauna langs elven.
"Dette er ett vassdrag som må reddes fra forurensing og inngrep for all fremtid, dette kan fremstå som en naturperle av de sjeldne.  Her må sterke krefter stå sammen om kampen for elvens fremtid og elvemuslingene" sier Bjordal.
Foreningen vil samarbeide  med Bjordal (Haukåsvassdragets venner) for utveksling av efaringer av alt det arbeidet de har gjennomført ang Haukås vassdraget.
Link fra Åsane Tidene.
http://www.nysgjerrigpermetoden