19.07.2015

Fangst av ørretyngel i Mjåtveitelven

Her er biolog Steinar Kolås på oppdrag i Mjåtveitelven.Her fanges det ørretyngel som er 1 år gammel i Mjåtveitelven, dette er på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland. Det fanges inn ca 50 ørret som skal sendes ned til Austevoll til muslings- hotellet som håper de finner mange musling larver i gjellene til ørreten.
Så langt har de funnet ca 13 larver så det finnes fremdeles voksne elvemuslinger i Mjåtveit elven.
Fra i fjor har de 9 stk. små muslinger som lever i beste velgående  på hotellet.

Her en laks yngel.


 Det ble fanget både voksne ål og åle yngel.
 Fin ørret i god kondisjon.