09.03.2017

Da er de nye info skiltene kommet på plass langs Mjåtveitelven


Da er de nye info skiltene kommet på plass langs Mjåtveitelven


Mye god informasjon om det biologiske mangfoldet i og langs elven.Dette skiltet er plassert ved stien fra Mjåtveitvegen mot sjøen.


 Dette skiltet er plassert ved stien fra Mjåtveitvegen mot sjøen.Dette er nede ved Elvevika. Dette er nede ved Elvevika.


 
Her ved den nye pumpestasjonen rett ovenfor fossen. Her ved den nye pumpestasjonen rett ovenfor fossen.


Bilde av Elveviken.