11.06.2022

Ulovlig hogst fikk konsekvenser!


Heldigvis var Mjåtveitelvens forening kjapp på ballen da det ble påbegynt hogst langs Mjåtveitelven. Vi meldte fra i det arbeidet var påbegynt og hindret ei katastrofe! Dessverre var det allerede felt en rekke trær.  Det var Vestland Fylkeskommune som hadde bestilt arbeidet, og har no blitt ilagt ett gebyr på 25000,- for hendelsen! 

Det at kantvegetasjonen er intakt er utrolig viktig for det biologiske mangfoldet i elva! Det beskytter, gir skygge, og fundamenterer massende rundt elveløpet. Ser dere lignende langs elva, ikke nøl med å gi beskjed! 


Se artikkelen i Strilen: 

https://www.strilen.no/nyheiter/i/v5RmOp/fylkeskommunen-bestilte-hogst-i-vernesona-no-faar-dei-bot