20.08.2014

Dugnad langs Mjåtveitelven

Dugnad langs Mjåtveitelvens nedre del.

 Vi fikk ryddet stien for ugress og greiner slik att det er grei fremkommeligheten  langs elven.
I den siste stormen var det noen trær og store grener som hadde lagt seg over stien og uti elven, de ble fjernet.
 Det ble tatt mål av antall meter med nye "klopper" som vi skal legge ut i de bløteste partiene av stiens øvre del. Dette arbeidet vil vi starte opp i nærmeste framtid så da vil vi trenge noen frivillige til noen timers dugnad, kommer tilbake med nærmere tidspunkt.

Så er det tid for en liten pause.12.08.2014
Dugnad ved fangdammene ved Mjåtveit natur og rensepark 04.08.14.

Vinden hadde tatt med seg en del store trær som selvfølgelig havnet uti begge de 2 første
fangdammene. Så her var det bare til og starte motorsagene og få ryddet opp i dammene.
Noen trær var knekt over på midten dette er trær som har stått beskyttet av andre trer før fellingen rundt området startet.
 Som bildet viser er nå grunnarbeidet kommet frem til de 2 første fangdammene, så det vil bli en del forurensning i forbindelse med sprenging og graving av steinmasser i den nærmeste fremtid.
Vi håper att grunnarbeidet ved Mjåtveit næringspark fortsetter uten opphold da vil vi ikke ha utslipp av steinstøv-dynamitt rester etc  over så lang tid.


Samtidig ble det plantet en del hvite vannliljer i den store akvatiske renseparkenDet ble også jobbet litt med stien som skal gå langs området, den har Li gruppen sagt seg villig til og lage når arbeidet med næringsparken er ferdig planert.
Den vil bli skiltet i samarbeid med Meland kommune som har fått øremerkede midler til dette formålet. Vi har også fått positiv svar fra berørte grunneiere i området.