27.11.2014

På tur til «Muslinghotellet» på Austevoll.


På tur til «Muslinghotellet» på Austevoll.


Fredag 17. oktober drog natur, miljø og frilufts klassane ved Meland og Rossland ungdomskule på tur til Austevoll. Turen var i samarbeid med Mjåtveitelvens foreining.
Se link under.

http://www.minskole.no/minskole/meland/pilot.nsf/VReadArt/7CDB0CE5E843E7C9C1257D850042A25B?OpenDocument&u=Forside

Her er bilder av 9 stk "babymuslinger" som kommer fra Mjåtveitelven


Elvemusling forteller om tilstanden i elvene

Her er bilder av 9 stk "babymuslinger" som kommer fra Mjåtveitelven men lever i trygge forhold på Austevoll i  oppdrettsanlegget for elvemuslinger som drives av professor Per Jakobsen. På sikt skal disse settes tilbake i Mjåtveitelven.

Da må forholdene og vannkvaliteten i elven være optimale for muslingene, enda gjenstår det en del arbeid før vi er der.

Se link under.

http://www.nina.no/Aktuelt/Artikkel/tabid/945/ArticleId/3700/Elvemusling-forteller-om-tilstanden-i-elvene.aspx