28.01.2016

Status quo for Europas ferskvannsmuslinger

Status quo for Europas ferskvannsmuslingerStatus quo for Europas ferskvannsmuslingerSom små renseanlegg holder de elver og innsjøer rene. Nå avdekker et omfattende samarbeid mellom forskere fra 26 land hvordan det står til med de store ferskvannsmuslingene i Europa.