22.10.2019

Tilbakeføring av baby- muslinger til Mjåtveitelven


Tilbakeføring av baby- muslinger til Mjåtveitelven


27.09.2019. Ble det tilbakeført 5 stk. elvemuslinger til Mjåtveitelven som har blitt oppfostret på musling- hotellet i Austevoll med god hjelp av professor Per Jakobsen.

De 2 siste årene har de levd i en boks i en av side bekkene til Mjåtveitelven, så nå endelig er de kommet til den rette plassen i Mjåtveitelven.
 
Dersom alt går bra kan de faktisk leve der i 250 år og formere seg til mange hundre nye individer sammen med resten av familien som fremdeles lever i elven. 
Men det forutsetter at Mjåtveitelven ikke blir forurenset igjen.

Mange offentelige innstanser blant annet biolog Steinar Kålås  og Mjåtveitelvens forening har jobbet mot dette over lang tid. 


Elvemusling Margaritifera margaritifera.Margaritifera margaritiferaBiolog Steinar Kålås fra rådgivende biologerBiolog Steinar Kålås fra rådgivende biologer