16.11.2013

Mjåtveitelven

Ganske heftig vannføring i dag lørdag 16.11.13.

Men dette har elven godt av en god opprensking av slam fra elvebunnen.13.11.2013

Hva har kommunen planer om å gjøre?Se linken under der proskjektleder Kjersti Isdal presenterer noen av tiltakene som skal og vil bli gjennomført i Meland  kommune, av kommunen og Mjåtveitelvens forening.

http://www.vannportalen.no/hoved.aspx?m=36322&amid=3641424

06.11.2013

Fagsamling "Bergingsaksjon for elvemusling i Hordaland


2012#t=12m7shttp://www.fylkesmannen.no/Hordaland/Kurs-og-konferansar/Fagsamling-Bergingsaksjon-for-elvemusling-i-Hordaland/

Mjåtveitelven


Innslag på dagsrevyen 26.06.2012         .Mjåtveitelven

Men biologene fant elvemusling- larver i ørretyngel høsten 2012, så da må det hvert noen få individer igjen.

http://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen-21/nnfa21062612/26-06-