19.12.2019

Økokrim befaring i Mjåtveitelven 17.12.19.

Økokrim befaring langs Mjåtveitelven 17.12.19.

Økokrim befaring i Mjåtveitelva 17.12.2019.

Mjåtveitelvens forening anmeldte  06.12.20 Meland kommune og utbygger på Mjåtveitmarka felt 5.B. til Økokrim for forurensing til Mjåtveitelven og manglende iverksatte avbøtende tiltak.

I dag 17.12.20. var Mjåtveitelvens forening på befaring langs Mjåtveitelven og Kloppedalsbekken/Kvernhus-bekken samt Mjåtveit næringspark og videre helt til sjøen i Elevvika. Det var Økokrim som ønsket dette, og de stilte med 3 personer. I tillegg var senior- rådgiver Magnus Steinsvåg fra fylkesmannen med på befaringen.

De to øverste fangdammene på industriområdet var temmelig gråfarget, men ut fra den siste fangdammen var vannet bra. På Mjåtveitmarka hadde utbygger avsluttet gravearbeidet og der var det plassert en rensekonteiner som det viste seg  ikke virket da pumpen var godt tett. Vannet i den lille fangdammen og bekken var svært grått av stein støv/slam.

Turen gikk videre til fangdammen på gården til Askeland. Vannet der var grått og kyrne hadde foringplass like ved fangdammen og møkken rant rett i elven pga. mye nedbør og tele i det øverste jordlaget. Samtidig foregikk det store arbeider på gården med tilkjøring av stein- og jordmasser. Sterkt forurenset vann fra de tilkjørte massene rant videre ut i Mjåtveitelven og missfarget elven så mye at det var under 1 cm. sikt ned i vannet. Denne forurensingen forsatte nedover i elva til sjøen og ett stykke ut i Elvevika.

Folkene fra Økokrim kontaktet Meland kommune omgående om avrenningen til Kvernhusbekken og Mjåteitelven samt om rensekonteineren som ikke fungerte. Magnus Steinsvåg fra Fylkesmannen var svært bekymret over det han så på denne befaringen.

Økokrim har allerede satt igang en grundig gjennomgang av forurensningshistorikken i Mjåtveitelven. Så får vi se om dette kan være med og redde Mjåtveitelven og dens innbyggere.
Mjåtveitelvens forening.