15.07.2013

Gytegrus i Mjåtveitelven

Dette er en måte og gjøre det på, se klippet under.

http://www.youtube.com/watch?v=MlhVGlVkWu4Vi satser på og starte arbeidet med og legge ut gytegrus i nedre delen av Mjåtveitelven en gang på senhøsten, dette vil bli gjort i samarbeid med rådgivende biologer- Meland kommune-fylkesmannen og frivillige medlemmer.
Utfordringen er og frakte grusen ned til elven, det er snakk om en del tonn ?

Dette tiltaket vil bedre gyteforholdene til ørreten -sjø ørreten og  laksen i elven, nå er bunnforholdene i elven så til slammet att dersom det gytes i de forholdene vil rognen dø av kveling pga dårlig tilgang på oksygen i slammet. Det er lite småfisk i nedre delen av elven noe som elvemuslingene er avhengi av dersom de skal reprodusere seg.
Dette tiltaket er blitt utført i en del elver med meget gode resultater.

UNDER RAPPORT FRA NVE.

http://www.nve.no/Global/Publikasjoner/Publikasjoner%202006/Milj%C3%B8basert%20vannf%C3%B8ring%202006/rapportmilj%C3%B8basertvannf%C3%B8ring%206-06.pdf
09.07.2013


Rossland skole har fått nytt valgfag -natur-miljø og friluftsliv, de ønsker om mulig og engasjere seg i Mjåtveitelven med dens elvemuslinger og det biologiske mangfoldet som er knyttet opp mot vassdraget.
Vi har hatt en felles befaring med lærer Mads Leonard Holvik langs den nedre delen av elven.

Linken under viser til lærerplanens veiledning.