11.12.2012

Rett til miljøinformasjon


Rett til miljøinformasjon

Miljøinformasjonsloven gir alle borgere rett til opplysninger både fra offentlige myndigheter og private virksomheter om forhold som har betydning for miljøet.

Bilde fra Mjåtveitmarka


.