30.05.2014Her er en video fra Mjåtveitelven i forbindelse med fangst av ørret yngel som ble fanget inn av Biolog Steinar Kålås og Magnus Steinvåg fra fylkesmannen.
Nå befinner ca 50 stk seg på musling oppdrettsanlegget til professor Per Jakobsen på Austevoll.
Vi venter spent på resultatet om ørretene er infisert i gjellene med elvemusling- larver i og evt. hvor mange. https://www.youtube.com/watch?v=kPveROYBY3w
26.05.2014

Fangst av ørretyngel i Mjåtveitelven Rådgivende biolog Steinar Kålås og Magnus Steinvåg fra fylkesmannen samt Frode Tufte fra
Måtveitelvens forening i gang med og fange inn ca 50 stk. 1-2 års ørret yngel som skal transporteres til oppdretts anlegget på Austevoll .Der skal de sjekkes for om de har elvemusling- larver i gjellene, dersom de har tilstrekkelig med larver vil de bli klekket frem i oppdrettet.
Så ved senere anledning når Mjåtveitelven har god nok "helse" kan disse settes tilbake i elven.Det var forbausende bra med småfisk i den nedre delen av elven deriblant mange laksesmolt, det ble også observert 5 åler og en glass ål. Alle fiskene var i topp kondisjon.Fisken blir lett bedøvet med strøm som biologen Steinar styrer med stø hånd, dette har han gjort før.


På dette bildet kan vi se noe av gytegrusen på bunnen av elven som vi la ut i februar.
06.05.2014


Der er aldri for sent og iverksette tiltak mot forurensning til Mjåtveit elven, den skal tross alt fremdeles være en plass for fisken -elvemuslingene og dens biologiske mangfold og ikke aller minst for kommende generasjoner som kan få oppleve en ren elv.

Meland kommune har fått kr. 50 000,- i tilskudd fra Fylkesmannen til forprosjekt, Eli Bjørklid er 
prosjektleder.
Oppgaver: 
 Innhente flaskehalser, bonden sine erfaringer 
 Møte med forskingsinstitusjoner, styresmakter, departement, fylkesmann, miljøvern
 Kartlegge alternativ

 Klikk på linken under for mer info: