10.12.2020

Nytt stein -deponi på Mjåtveit næringspark har forurenset Mjåtveitelven.

 Nå er det startet opp med et gedigent stein deponi på Mjåtveit næringspark, noe som har svært uheldige for side bekken Kloppedasbekken som renner ut i Mjåtveitelven.

Som bildene viser er bekken sterkt forurenset av steinstøv fra stein deponiet. Bekymrings melding er sendt til Alver kommune og fylkeskommunen. Det er strengt forbudt å forurense bekken og Mjåtveitelven.
Tidligere i år startet de opp med et mobilt steinknuseverk uten tillatelse og ingen regler ble følgt, noe fylkesmannen ga klar beskjed om.