08.12.2013

Elvemusingseminar


Fylkesmannen i Hordaland inviterte kommunene og andre aktører innen forvaltningen av vann og vassdrag i Hordaland til bergingsaksjon for elvemusling i Hordaland.
Tilstede fra Meland kommune var skogbrukssjefen, og Mjåtveitelvens forening ble også invitert så vi stilte opp.


Fag samling "Bergingsaksjon for elvemusling i Hordaland"

Kommunene har ei nøkkelrolle i å ta vare på sine elvemuslingbestandar. Med denne samlinga ønsker vi å presentere «bergingsaksjonen for elvemusling i Hordaland» og knyte kontaktene med lokale politikerer, kommunale saksbehandlere og andre fagfolk. 

Fylkesmannen i Hordaland inviterer til spanande fagsamling om vårt eldste dyr – elvemuslingen i Hordaland. Av 21 registrerte bestandar har vi berre 2 livskraftige førekomstar att i Hordaland. 10 av bestandane er utrydda og resten er kritisk trua. Elvemuslingen er ein trua art og det er i hovudsak redusert vasskvalitet som fylgje av aktivitetar på land som utgjer viktigaste trugsmåla i dag.
Samlinga er lagt opp omkring lokale tilhøve og utfordringar i Hordaland. Det vil vere føredragshaldarar frå Miljødirektoratet, Universitet i Bergen, Rådgivende biologer, Statsarkivet, Landbruksrådgivningen i Hordaland, Bergen kommune og Fylkesmannen i Hordaland.
    

   
Elevmuslingseminaret som var veldig bra og meget lærerikt.

Bekkjarvik gjestgiveri , tatt i mot av Magnus Johan Steinsvåg fra Fylkesmannen i Hordaland

Stor interesse for de små muslingene

Små elvemuslinger

Professor Per Jakobsen fra universitetet i Bergen

Elvemuslings  klekkeriet på Austevoll