06.05.2014


Der er aldri for sent og iverksette tiltak mot forurensning til Mjåtveit elven, den skal tross alt fremdeles være en plass for fisken -elvemuslingene og dens biologiske mangfold og ikke aller minst for kommende generasjoner som kan få oppleve en ren elv.

Meland kommune har fått kr. 50 000,- i tilskudd fra Fylkesmannen til forprosjekt, Eli Bjørklid er 
prosjektleder.
Oppgaver: 
 Innhente flaskehalser, bonden sine erfaringer 
 Møte med forskingsinstitusjoner, styresmakter, departement, fylkesmann, miljøvern
 Kartlegge alternativ

 Klikk på linken under for mer info: