21.11.2021

Det er begått ulovlig hogst langs Mjåtveitelven like nedenfor Esso stasjonen, det er Mesta som er ansvarlig for oppdraget.

 

Det er begått ulovlig hogst langs Mjåtveitelven like nedenfor Esso stasjonen, det er Mesta som er ansvarlig for oppdraget. 


Sender som informasjon at det er begått ulovlig hogst langs Mjåtveitelven like nedenfor Esso stasjonen, det er Mesta som er ansvarlig for oppdraget som er utført av et lokalt firma. Det er en vernesone på 15 m. på begge sidene av elven, arbeidet er gjort i forbindelse med fjerning av trær langs hovedveien. Noe dette er langt ifra da det er fjernet trær helt i kanten av elven. Ber Kommunen tar en hurtig befaring og stiller de som er ansvarlig for dette til ansvar. Og det må også få konsekvenser med anmeldelse av ulovligheten. Og det må bli re plantet nye trær umiddelbart.

Svar fra Alver kommune, Hei,
Takk for informasjonen. Veldig bra at dere følger med.
Miljø og tilsynsavdelingen var i kontakt med utførende i går ettermiddag og fikk stanset arbeidet og de var også på befaring i dag.
Miljø og tilsyn tar nå saken videre med eventuelle reaksjoner og ulovlighetsoppfølging.Mjåtveitelvens forening.

05.11.2021

DNA prøver + måling +aldersregistrering av elvemuslingene i Mjåtveitelven. 


 I dag ble det gjennomført ett omfattende prosjekt angående elvemuslingene i Mjåtveitelven, Steinar Kålås fra rådgivende- biologer på oppdrag fra Statsforvalter i Vestland sto for det praktiske arbeidet sammen med dykker Martin Jacobsen og diverse medhjelpere fra foreningen.
Målet denne gangen var og ta DNA tester av 30 muslinger +måle størrelsen og aldersbestemme vært individ, det ble også gravd i grusen for og finne mindre muslinger som ofte ligger nedgravd på bunnen noe som gjør arbeidet ganske tidkrevende. Den minste muslingen vi fant i dag var ca. 10- 11 år noe som er svært gledelig for da viser det seg at det ikke bare er gamle muslinger i elven her har det vært reproduksjon i nyere tid.Foreningen hadde invitert med Mari Hagenlund som er rådgiver for  skog og utmark fra Alver kommune, hun er stilte opp og ble etterpå  med på en befaring i og langs Mjåtveitelven og alle  fangdammene ble nøye inspisert. 
Hun har fått mandat for og utarbeide en ny tiltaksplan for hele Mjåtveitvassdraget. 
Hun viste stor interesse for foreningen sitt langvarige arbeid for elven og selv hadde hun stor kunnskap / utdannelse om det biologiske mangfoldet i og rundt elver og vann.
Etter en befaring i Mjåtveitelven / Kloppedalsbekken og Mjåtveit næringspark med 
Mari Hagenlund fra Alver kommune.