22.11.2022

Forbud mot fiske!

Det har dukket opp spørsmål om det er lov å fiske i lakseførende del av Mjåtveitelva. Vi har stilt spørsmål til Gry Walle hos Statsforvalteren og beskjeden er helt klar! Det er ikke lov å bedrive fiske i lakseførende del av elva.   

Vi kunne veldig gjerne tenke oss ett senario hvor fiske var tillat, men slik som situasjonen er nå, så er ikke det høstbart overskudd i elva. 

Vi har de siste årene gjort gytefisk telling av både laks og trenden i elva er positiv! Vi håper alle som benytter seg av turveien ved elva er litt ekstra oppmerksom på dette.   
 
Mjåtveitelvens forening jobber mot flere tiltak som skal bedre forholdene for anadrom fisk i vassdraget.  

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommentar :