12.02.2019

Som bildene viser er Mjåtveitelven sterkt forurenset .


Som bildene viser er Mjåtveitelven sterkt forurenset .

Her er ett bilde som er tatt fra Mjåtveitelven mandag 12.02.2019.

Forurensingen kommer fra grunnarbeidet som er i gang på det nye byggefeltet på Mjåtveitmarka  5 . B. Meland kommune har godkjent og gitt igansettingsløyve til arbeidet uten att det iverksatt gode nok avbøtende tiltak som kan hindre forurensingen. Mjåtveitelvens forening har klaget til både fylkesmannen og Nve.
Fylkesmannen skriver i tilsvar att det er strengt forbudt og forurense Mjåtveitelven, men her tar ikke Meland kommune ansvar men overlater ansvaret til entrepnørene. Her er resultatet.

Bildene under er tatt for noen uker siden og de sende vi til Meland kommune og fylkesmannen, men vi har ikke fått noen svar.
Her renner skiten ut i elven fra Kvernhusbekken.
 Såkalt fangdam med terskel  Terskelen som skal hindre forurensing

 Bildet tatt mot fangdammen etter jordtippen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommentar :