09.07.2013


Rossland skole har fått nytt valgfag -natur-miljø og friluftsliv, de ønsker om mulig og engasjere seg i Mjåtveitelven med dens elvemuslinger og det biologiske mangfoldet som er knyttet opp mot vassdraget.
Vi har hatt en felles befaring med lærer Mads Leonard Holvik langs den nedre delen av elven.

Linken under viser til lærerplanens veiledning.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommentar :