15.07.2013

Gytegrus i Mjåtveitelven

Dette er en måte og gjøre det på, se klippet under.

http://www.youtube.com/watch?v=MlhVGlVkWu4Vi satser på og starte arbeidet med og legge ut gytegrus i nedre delen av Mjåtveitelven en gang på senhøsten, dette vil bli gjort i samarbeid med rådgivende biologer- Meland kommune-fylkesmannen og frivillige medlemmer.
Utfordringen er og frakte grusen ned til elven, det er snakk om en del tonn ?

Dette tiltaket vil bedre gyteforholdene til ørreten -sjø ørreten og  laksen i elven, nå er bunnforholdene i elven så til slammet att dersom det gytes i de forholdene vil rognen dø av kveling pga dårlig tilgang på oksygen i slammet. Det er lite småfisk i nedre delen av elven noe som elvemuslingene er avhengi av dersom de skal reprodusere seg.
Dette tiltaket er blitt utført i en del elver med meget gode resultater.

UNDER RAPPORT FRA NVE.

http://www.nve.no/Global/Publikasjoner/Publikasjoner%202006/Milj%C3%B8basert%20vannf%C3%B8ring%202006/rapportmilj%C3%B8basertvannf%C3%B8ring%206-06.pdf