29.03.2013

Genbank og kultiveringsprosjekt for elvemuslingen

God rapport ang elvemuslingenes  framtid.


Disse har dessverre ingen fremtid ble plukket opp ca 500 -600 tomme skall fra Mjåtveitelven sommeren 2012.
Se lenke under.


http://www.njff.no/portal/pls/portal/docs/1/71197044.PDF