10.08.2015


Biologisk mangfold i Mjåtveit natur og renseparkI den nyetablerte natur og renseparken på Mjåtveit har det etablert seg mange nye arter som trives i vannmiljøet som er blitt etablert i forbindelse med industriområdet.
Dette var tidligere en gjengroing-myr som nå er blitt satt under vann, da det er blitt bygd en demning ved utløpet.
På de dypeste partiene er dybden ca 1,5 m. men gjennomsnittlig ligger dybden på ca 50-70 cm. Dette er ideal dybde for svært mange fugler- amfibier- fisk- vannnymfer-padder-frosker-samt en god del vanninsekter.


                                                                         Krikkand hun 

Nå i sommer har vi hatt besøk av to familier med krikkand som er Europas minste and, de har klekket frem to kull med unger tilsammen 11 unger.
Vanlige stokkender bruker dammen som overnatting sted til tider kan det overnatte 20 stk. sikkert stor tilgang på mat. En annen ande type er Kvin-and som flittig har besøkt dammen men har ikke hekket her.


.
Vi har satt ut en del ørreter fra Mjåtveitelven i demningen som trives veldig godt i dette miljøet, det har Hegren funnet ut av så daglig er er det noen som prøver fiskelykken i demningen.

Videre er det blitt en yndet plass for flaggermusene som stortrives i dette miljøet på det meste har det blitt observert 14 flaggermus på kvelden. Så nå har vi  planer om og sette ut flere flaggermus kasser/ hoteller i området, noe vi håper Meland  ungdomskole vil ta del i. Som en del av  natur, miljø og frilufts linje på skolen ved lærer Bjørn  Waage.   Rossland ungdomskole med Mats Holmvik er også gode ambassadører.Videre har vi observert att dette er ett ideelt sted for svalene, her er stor aktivitet av av Låve svaler samt noen Sand- svaler, det er veldig interessant fordi de er blitt mer og mer sjelden i den Norske naturen fordi de krever helt spesielle forhold dersom de skal hekke og krever sand-banker som fins i elvekanter -gamle grusuttak etc.


Videre er det blitt etablert en gapa-hauk for  barnehagen som de flittig besøker,  der er også plassert ut benker, tur stier i området er bitt skiltet. Aktiviteten er nå blitt så stor att vi må få på plass en del flere klopper  i stien opp til Fure fjellet.19.07.2015

Fangst av ørretyngel i Mjåtveitelven

Her er biolog Steinar Kolås på oppdrag i Mjåtveitelven.Her fanges det ørretyngel som er 1 år gammel i Mjåtveitelven, dette er på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland. Det fanges inn ca 50 ørret som skal sendes ned til Austevoll til muslings- hotellet som håper de finner mange musling larver i gjellene til ørreten.
Så langt har de funnet ca 13 larver så det finnes fremdeles voksne elvemuslinger i Mjåtveit elven.
Fra i fjor har de 9 stk. små muslinger som lever i beste velgående  på hotellet.

Her en laks yngel.


 Det ble fanget både voksne ål og åle yngel.
 Fin ørret i god kondisjon.
03.06.2015

Musikk langs Mjåtveitelven

Musikk langs Mjåtveitelven


Se link til avisen Strilen under.01.06.2015Lagar tursti og naturparkAvisen Strilen har laget ett flott innlegg på nettsiden deres ang merking av tur-stier i og rundt  Mjåtveit natur og rensepark. 
Les vedlagt link: Lagar-tursti-og-naturparkProfessor Per Jakobsen fra universitetet i Bergen på befaring langs Mjåtveietelven sammen med Frode Tufte.
 05.05.2015

Skilting

Ferdig monterte skilter på Mjåtveit
24.04.2015

Merking av turstier på Mjåtveit
Nå skal vi igang med merking av tur stier på Mjåtveit i Samarbeid med Meland kommune Meland ungdomskole og Frekhaugmarka vel.  Dette er nasjonale skilt som Meland kommune har kjøpt inn, Mjåtveitelvens forening skal montere skiltene  fra Mjåtveitmarka til Furefjellet, som går via Mjåtveit natur og rensepark. Det vil komme opp skilt ved veien til Mjåtveitstø- (Sveåsen) ved den lille bekken som går inn i skogen, derfra videre opp Kloppedalen og til Furefjellet. Derfra kan man følge stien ned til Mjåtveitstø.
Se linken under til Meland kommune.

Meland.kommune.no/merking-og-tilrettelegging-av-turstiar.346920.nn.html
02.02.2015

Meir miljøvenleg landbruksdrift for trua elvemusling

Mer miljøvenlig landbruksdrift for truet elvemusling


Bli med på bergingskasjonen!Her er et godt tiltak fra Fylkesmannen i Hordaland.


Se linken under.24.01.2015

Opprydding av rotveltete trær ved Mjåtveit natur og rensepark

Da er arbeidet i gang med og få fjernet de veltede trærne som ligger strødd rundt på området 19.01.2015

Stormen nina

Stormen Nina herjet felt ved Mjåtveit natur og rensepark


Her ser det ut som en krigssone det er snakk om totalt ca 25 trær som har tapt kampen for uværet,
disse trærne har en alder på nærmere 90 - 100 år.
Årsaken er enkel etter at det ble felt mye trær i forbindelsen etableringen av Mjåtveit næringspark, ble disse trærne som har stått beskyttet inne i en skog plutselig stående i ytterkanten skogen dette har de ikke utviklet røtter til å stå imot. Så sterke vindkast som kom med Nina det var mer en de hadde opplevd på 100 år.
Har meldt fra Til Meland kommune med bilder og plassering  på kart.
Så her må det gjøres en stor opprydnings innsats.


  


25.12.2014

27.11.2014

På tur til «Muslinghotellet» på Austevoll.


På tur til «Muslinghotellet» på Austevoll.


Fredag 17. oktober drog natur, miljø og frilufts klassane ved Meland og Rossland ungdomskule på tur til Austevoll. Turen var i samarbeid med Mjåtveitelvens foreining.
Se link under.

http://www.minskole.no/minskole/meland/pilot.nsf/VReadArt/7CDB0CE5E843E7C9C1257D850042A25B?OpenDocument&u=Forside

Her er bilder av 9 stk "babymuslinger" som kommer fra Mjåtveitelven


Elvemusling forteller om tilstanden i elvene

Her er bilder av 9 stk "babymuslinger" som kommer fra Mjåtveitelven men lever i trygge forhold på Austevoll i  oppdrettsanlegget for elvemuslinger som drives av professor Per Jakobsen. På sikt skal disse settes tilbake i Mjåtveitelven.

Da må forholdene og vannkvaliteten i elven være optimale for muslingene, enda gjenstår det en del arbeid før vi er der.

Se link under.

http://www.nina.no/Aktuelt/Artikkel/tabid/945/ArticleId/3700/Elvemusling-forteller-om-tilstanden-i-elvene.aspx

19.10.2014

                                     

Elvemuslingen-en-kresen-haiker.

God link fra NINA.                                                    

                       Nye "klopper" langs Mjåtveit elven.Her en del av dugnadsgjengen i gang med og lage" kloppene "


Dette er i låven til Øystein som diskuterer med Reidar om dette er rette  lengder ?

Sjefen sjøl Frode Tufte har stått for innkjøp og transport til verkstedet. Meland kommune har stilt opp med lastebiltransport til Mjåtveitelven.Her er kun det beste godt nok "Møre-royal" med riller.

Alt klappet og klart for transport.
All honnør til Meland kommune som stilte opp med lastebil og to mann.

 Her er det på plass ved elven.
08.10.2014

Miljøpartiet De Grønne på befaring med Mjåtveitelvens forening.

Miljøpartiet De Grønne på befaring med Mjåtveitelvens forening.


MDG var på befaring langs Mjåtveitelven og fikk se hva som er gjort i forbindelse med etablering av den akvatiske renseparken "Mjåtveit natur og rensepark"


 Her ser vi stortingsrepresentant  Rasmus Hanssons og lokalpolitiker Leif Jonsen

Endelig noen politikere som viser interesse for alt arbeidet som Mjåtveitelvens forening har lagt ned for å redde elevmuslingene og hele vassdraget. De fikk også befaring til fangdammene og den store akvatiske renseparken ved Mjåtveit næringspark..
Her er Tom Sverre Tomren i fint driv med Leif Johsen 


Imponerende engasjement for Mjåtveitelven og dens mangfold, og ikke minst elvemuslingenes tragiske historie. Frode Tufte fra Mjåtveitelvens forening her sammen med Rasmus Hanssons.