10.08.2015


Biologisk mangfold i Mjåtveit natur og renseparkI den nyetablerte natur og renseparken på Mjåtveit har det etablert seg mange nye arter som trives i vannmiljøet som er blitt etablert i forbindelse med industriområdet.
Dette var tidligere en gjengroing-myr som nå er blitt satt under vann, da det er blitt bygd en demning ved utløpet.
På de dypeste partiene er dybden ca 1,5 m. men gjennomsnittlig ligger dybden på ca 50-70 cm. Dette er ideal dybde for svært mange fugler- amfibier- fisk- vannnymfer-padder-frosker-samt en god del vanninsekter.


                                                                         Krikkand hun 

Nå i sommer har vi hatt besøk av to familier med krikkand som er Europas minste and, de har klekket frem to kull med unger tilsammen 11 unger.
Vanlige stokkender bruker dammen som overnatting sted til tider kan det overnatte 20 stk. sikkert stor tilgang på mat. En annen ande type er Kvin-and som flittig har besøkt dammen men har ikke hekket her.


.
Vi har satt ut en del ørreter fra Mjåtveitelven i demningen som trives veldig godt i dette miljøet, det har Hegren funnet ut av så daglig er er det noen som prøver fiskelykken i demningen.

Videre er det blitt en yndet plass for flaggermusene som stortrives i dette miljøet på det meste har det blitt observert 14 flaggermus på kvelden. Så nå har vi  planer om og sette ut flere flaggermus kasser/ hoteller i området, noe vi håper Meland  ungdomskole vil ta del i. Som en del av  natur, miljø og frilufts linje på skolen ved lærer Bjørn  Waage.   Rossland ungdomskole med Mats Holmvik er også gode ambassadører.Videre har vi observert att dette er ett ideelt sted for svalene, her er stor aktivitet av av Låve svaler samt noen Sand- svaler, det er veldig interessant fordi de er blitt mer og mer sjelden i den Norske naturen fordi de krever helt spesielle forhold dersom de skal hekke og krever sand-banker som fins i elvekanter -gamle grusuttak etc.


Videre er det blitt etablert en gapa-hauk for  barnehagen som de flittig besøker,  der er også plassert ut benker, tur stier i området er bitt skiltet. Aktiviteten er nå blitt så stor att vi må få på plass en del flere klopper  i stien opp til Fure fjellet.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommentar :