02.02.2015

Meir miljøvenleg landbruksdrift for trua elvemusling

Mer miljøvenlig landbruksdrift for truet elvemusling


Bli med på bergingskasjonen!Her er et godt tiltak fra Fylkesmannen i Hordaland.


Se linken under.24.01.2015

Opprydding av rotveltete trær ved Mjåtveit natur og rensepark

Da er arbeidet i gang med og få fjernet de veltede trærne som ligger strødd rundt på området 19.01.2015

Stormen nina

Stormen Nina herjet felt ved Mjåtveit natur og rensepark


Her ser det ut som en krigssone det er snakk om totalt ca 25 trær som har tapt kampen for uværet,
disse trærne har en alder på nærmere 90 - 100 år.
Årsaken er enkel etter at det ble felt mye trær i forbindelsen etableringen av Mjåtveit næringspark, ble disse trærne som har stått beskyttet inne i en skog plutselig stående i ytterkanten skogen dette har de ikke utviklet røtter til å stå imot. Så sterke vindkast som kom med Nina det var mer en de hadde opplevd på 100 år.
Har meldt fra Til Meland kommune med bilder og plassering  på kart.
Så her må det gjøres en stor opprydnings innsats.


  


25.12.2014

27.11.2014

På tur til «Muslinghotellet» på Austevoll.


På tur til «Muslinghotellet» på Austevoll.


Fredag 17. oktober drog natur, miljø og frilufts klassane ved Meland og Rossland ungdomskule på tur til Austevoll. Turen var i samarbeid med Mjåtveitelvens foreining.
Se link under.

http://www.minskole.no/minskole/meland/pilot.nsf/VReadArt/7CDB0CE5E843E7C9C1257D850042A25B?OpenDocument&u=Forside

Her er bilder av 9 stk "babymuslinger" som kommer fra Mjåtveitelven


Elvemusling forteller om tilstanden i elvene

Her er bilder av 9 stk "babymuslinger" som kommer fra Mjåtveitelven men lever i trygge forhold på Austevoll i  oppdrettsanlegget for elvemuslinger som drives av professor Per Jakobsen. På sikt skal disse settes tilbake i Mjåtveitelven.

Da må forholdene og vannkvaliteten i elven være optimale for muslingene, enda gjenstår det en del arbeid før vi er der.

Se link under.

http://www.nina.no/Aktuelt/Artikkel/tabid/945/ArticleId/3700/Elvemusling-forteller-om-tilstanden-i-elvene.aspx

19.10.2014

                                     

Elvemuslingen-en-kresen-haiker.

God link fra NINA.                                                    

                       Nye "klopper" langs Mjåtveit elven.Her en del av dugnadsgjengen i gang med og lage" kloppene "


Dette er i låven til Øystein som diskuterer med Reidar om dette er rette  lengder ?

Sjefen sjøl Frode Tufte har stått for innkjøp og transport til verkstedet. Meland kommune har stilt opp med lastebiltransport til Mjåtveitelven.Her er kun det beste godt nok "Møre-royal" med riller.

Alt klappet og klart for transport.
All honnør til Meland kommune som stilte opp med lastebil og to mann.

 Her er det på plass ved elven.
08.10.2014

Miljøpartiet De Grønne på befaring med Mjåtveitelvens forening.

Miljøpartiet De Grønne på befaring med Mjåtveitelvens forening.


MDG var på befaring langs Mjåtveitelven og fikk se hva som er gjort i forbindelse med etablering av den akvatiske renseparken "Mjåtveit natur og rensepark"


 Her ser vi stortingsrepresentant  Rasmus Hanssons og lokalpolitiker Leif Jonsen

Endelig noen politikere som viser interesse for alt arbeidet som Mjåtveitelvens forening har lagt ned for å redde elevmuslingene og hele vassdraget. De fikk også befaring til fangdammene og den store akvatiske renseparken ved Mjåtveit næringspark..
Her er Tom Sverre Tomren i fint driv med Leif Johsen 


Imponerende engasjement for Mjåtveitelven og dens mangfold, og ikke minst elvemuslingenes tragiske historie. Frode Tufte fra Mjåtveitelvens forening her sammen med Rasmus Hanssons.


20.08.2014

Dugnad langs Mjåtveitelven

Dugnad langs Mjåtveitelvens nedre del.

 Vi fikk ryddet stien for ugress og greiner slik att det er grei fremkommeligheten  langs elven.
I den siste stormen var det noen trær og store grener som hadde lagt seg over stien og uti elven, de ble fjernet.
 Det ble tatt mål av antall meter med nye "klopper" som vi skal legge ut i de bløteste partiene av stiens øvre del. Dette arbeidet vil vi starte opp i nærmeste framtid så da vil vi trenge noen frivillige til noen timers dugnad, kommer tilbake med nærmere tidspunkt.

Så er det tid for en liten pause.12.08.2014
Dugnad ved fangdammene ved Mjåtveit natur og rensepark 04.08.14.

Vinden hadde tatt med seg en del store trær som selvfølgelig havnet uti begge de 2 første
fangdammene. Så her var det bare til og starte motorsagene og få ryddet opp i dammene.
Noen trær var knekt over på midten dette er trær som har stått beskyttet av andre trer før fellingen rundt området startet.
 Som bildet viser er nå grunnarbeidet kommet frem til de 2 første fangdammene, så det vil bli en del forurensning i forbindelse med sprenging og graving av steinmasser i den nærmeste fremtid.
Vi håper att grunnarbeidet ved Mjåtveit næringspark fortsetter uten opphold da vil vi ikke ha utslipp av steinstøv-dynamitt rester etc  over så lang tid.


Samtidig ble det plantet en del hvite vannliljer i den store akvatiske renseparkenDet ble også jobbet litt med stien som skal gå langs området, den har Li gruppen sagt seg villig til og lage når arbeidet med næringsparken er ferdig planert.
Den vil bli skiltet i samarbeid med Meland kommune som har fått øremerkede midler til dette formålet. Vi har også fått positiv svar fra berørte grunneiere i området.

29.07.2014

Befaring langs Mjåtveit-vassdraget 


Mjåtveitelvens forening hadde en nyttig befaring langs Kvernhus bekken og Mjåtveitelven med Meland kommune, representert med Hans Kristian Dolmen og den ny ansatte "miljø forkjemperen" i kommunen Marius Knutsen.


Vi hadde også invitert Leif Johnsen fra Miljøpartiet De grønne med på denne turen slik han fikk sett de rensetiltakene som er utført av Lie gruppen (Mjåtveit næringspark) Walde sin rense-dam på Mjåtveitmarka og fangdammen etter jordtippen til Magnar Askeland.Her står Marius Knutsen og Frode Tufte  ved den store akvatiske renseparken i Mjåtveit natur og renspark.
Etter en tørkeperiode har det lekket mer vann ut under selve demningen en det har kommet inn, dette er noe som må utbedres av Li gruppen som står som byggherre av selve demningen.

Området er under utvikling og det jobbes stadig vekk med nye prosjekter i og rundt dammen, Meland ungdomskole ved lærer Bjørn Waage og Rossland ungdomskole med Mads Holmvik  har deltatt i dette arbeidet.
Området er blitt beplantet med mange hundre planter og trær av ulike typer som hører naturlig hjemme i et slikt miljø. Plantene har en svært viktige  oppgave i denne sammenhengen der de er med og rense vannet og får området til og fremstå som en naturpark.

Videre er det helt konkrete planer om og lage en sti gjennom dette området, den vil gå inn ved bekken fra Mjåtveitstø- veien, videre gjennom hele dette området og komme ut ved gang og sykkelstien ved riksveien.
Stien vil bli merket og utbedret så her trengs det dugnad innsats.
  
Her ser vi den akvatiske rensedammen fult opp, dette er forurensning fra anleggsarbeidet i forbindelse med Mjåtveit næringspark.Her studeres selve demningen nøye av Hans Kristian Dolmen som forøvrig slutter i Meland kommune, Mjåtveitelvens forening vil takke Dolmen for et kjempegodt samarbeid i forbindelse med alt som har vært gjort i forbindelse med Mjåtveit vassdraget og elvemuslingene.

Vi har allerede satt Marius som godt inn problemstillingen ang forurensning til vassdraget.


Her er vi ved opp samlings bassenget etter jordtippen til M. Askeland her er det mye og gripe fatt i dersom denne skal fungerer etter hensikten. 


16.06.2014
Her er en meget god og nyttig link til  som kan lastes ned i pdf. format kan brukes av skoler-barnehager etc.


Elevheftet "Hvem bor i elva di?"

30.05.2014Her er en video fra Mjåtveitelven i forbindelse med fangst av ørret yngel som ble fanget inn av Biolog Steinar Kålås og Magnus Steinvåg fra fylkesmannen.
Nå befinner ca 50 stk seg på musling oppdrettsanlegget til professor Per Jakobsen på Austevoll.
Vi venter spent på resultatet om ørretene er infisert i gjellene med elvemusling- larver i og evt. hvor mange. https://www.youtube.com/watch?v=kPveROYBY3w
26.05.2014

Fangst av ørretyngel i Mjåtveitelven Rådgivende biolog Steinar Kålås og Magnus Steinvåg fra fylkesmannen samt Frode Tufte fra
Måtveitelvens forening i gang med og fange inn ca 50 stk. 1-2 års ørret yngel som skal transporteres til oppdretts anlegget på Austevoll .Der skal de sjekkes for om de har elvemusling- larver i gjellene, dersom de har tilstrekkelig med larver vil de bli klekket frem i oppdrettet.
Så ved senere anledning når Mjåtveitelven har god nok "helse" kan disse settes tilbake i elven.Det var forbausende bra med småfisk i den nedre delen av elven deriblant mange laksesmolt, det ble også observert 5 åler og en glass ål. Alle fiskene var i topp kondisjon.Fisken blir lett bedøvet med strøm som biologen Steinar styrer med stø hånd, dette har han gjort før.


På dette bildet kan vi se noe av gytegrusen på bunnen av elven som vi la ut i februar.