05.11.2021

DNA prøver + måling +aldersregistrering av elvemuslingene i Mjåtveitelven. 


 I dag ble det gjennomført ett omfattende prosjekt angående elvemuslingene i Mjåtveitelven, Steinar Kålås fra rådgivende- biologer på oppdrag fra Statsforvalter i Vestland sto for det praktiske arbeidet sammen med dykker Martin Jacobsen og diverse medhjelpere fra foreningen.
Målet denne gangen var og ta DNA tester av 30 muslinger +måle størrelsen og aldersbestemme vært individ, det ble også gravd i grusen for og finne mindre muslinger som ofte ligger nedgravd på bunnen noe som gjør arbeidet ganske tidkrevende. Den minste muslingen vi fant i dag var ca. 10- 11 år noe som er svært gledelig for da viser det seg at det ikke bare er gamle muslinger i elven her har det vært reproduksjon i nyere tid.Foreningen hadde invitert med Mari Hagenlund som er rådgiver for  skog og utmark fra Alver kommune, hun er stilte opp og ble etterpå  med på en befaring i og langs Mjåtveitelven og alle  fangdammene ble nøye inspisert. 
Hun har fått mandat for og utarbeide en ny tiltaksplan for hele Mjåtveitvassdraget. 
Hun viste stor interesse for foreningen sitt langvarige arbeid for elven og selv hadde hun stor kunnskap / utdannelse om det biologiske mangfoldet i og rundt elver og vann.
Etter en befaring i Mjåtveitelven / Kloppedalsbekken og Mjåtveit næringspark med 
Mari Hagenlund fra Alver kommune.


 

1 kommentar:

Kommentar :