09.10.2018

Nasjonal elvemuslingkonferanse


Nasjonal elvemuslingskonferanseElvemuslingen er ein trua art i Norge og over 95 prosent av bestandane i Europa er allereie utrydda. Hovudtema på konferansen i Bergen 13.-14. november vil vere trugsmål og tiltak for å berge elvemuslingbestandar.
Fylkesmannen i Hordaland, Fylkesmannen i Trøndelag og Miljødirektoratet inviterer til konferanse om elvemusling.
Målet med konferansen er å sette søkelys på situasjonen for elvemusling, og korleis vi betre kan ta vare på bestandane våre. 


Mjåtveitelvens forening har meldt seg på konferansen.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommentar :