26.11.2012

Mange bekkar små - frå elvemusling til sjøaure. Vassområde Nordhordland inviterer til ope høyringsmøte om vassforvaltningsspørsmål m.a. i Nordhordland på Meland rådhus 29.11.2012 kl 19.00. Utfyllande informasjon om møtet finn du her

https://www.meland.kommune.no/Filnedlasting.aspx?MId1=811&FilId=1198


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommentar :