25.10.2012

Mjåtveit næringspark

I forbindelse med utbyggingen av Mjåtveit næringspark er utbyggerne Li gruppen pålagt og lage en akvatisk rensepark som skal hindre att det kommer forurensing ut i den bekken som renner videre ut i Mjåtveit elven.
Renseparken er blitt etablert men er ikke  optimalt utført, men dette jobbes det med og få utført så snart som mulig.


Mjåtveit Næringspark har i henhold til NNI rapport 214, datert juni 2009 og
detaljreguleringsplan, datert 12.09.2012, etablert en akvatisk rensepark bestående av 3
etterfølgende dammer.

Renseparken skal kunne ta opp mulige uønskede partikler fra næringsparken ved utfelling
(dam 1) og opptak (dam 2) av biologiske partikler samt rensing av vann (dam 3).
Mengden av partikler som kommer gjennom renseparken skal ikke overstige 2 FTU.

PROSEDYRE FOR BRUK, VEDLIKEHOLD OG PRØVETAKING AV AKVATISK
RENSEPARK VED MJÅTVEIT NÆRINGSPARK I ANLEGGSPERIODEN.

1. Fangdammene nr. 1 og nr. 2 skal ha ettersyn 2 ganger pr uke.
2. Fangdam nr. 3 skal ha ettersyn 1 gang hver 14 dag.
3. Vannprøver skal tas 2 ganger pr. uke og leveres inn for testing av turbiditet.
Vannprøvene skal ikke overstige 2 FTU.
4. Vannprøvene skal tas på samme sted og med samme metode hver gang.
5. Det skal ved hver befaring og prøvetaking loggføres status på fangdammene og
hvem som utfører prøvetakingen.
6. Vannprøvene skal leveres avtalt laboratorie for analyse innen 6 timer etter at
prøven er tatt.
7. Ved evt. behov for vedlikehold på fangdammene eller dersom turbiditeten
overstiger 2 FTU skal  det varsles de ansvarlige.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommentar :