25.08.2012

Rapport fra rådgivende biologer ang Mjåtveitmarka utbygging og elvemuslingene i Mjåtveitelven

Her er rapporten fra rådgivende biologer ang utbyggingen av Mjåtveitmarka og elvemuslingene i Mjåtveitvassdraget.http://www.radgivende-biologer.no/uploads/Rapporter/1542.pdf


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommentar :