Medlemskap

Selv om vi pr i dag allerede har mange påmeldte medlemmer  - 397 - så ønsker vi mange flere. Jo flere medlemmer vi har jo sterkere står vi i kampen om å verne og bevare Mjåtveitelven.
 Å bli medlem er helt gratis!
Del siden vår med alle dine venner på facebook, send siden som E-post til venner og familie, fortell om oss i miljøet ditt.

Du kan melde deg inn ved å sende E-post her:   kjetuft@online.no
                                                                         frodetufte55 live.no

Vi kan kontaktes på forskjellige måter:
I styret:
  Kjetil tlf.mob. 98695897
 Frode tlf.mob. 90576851
 Erik   tlf.mob.  97779019

Velkommen!
video